Polityka prywatności dla Costa Blanca Propiedades

Wersja 0.1
Tę stronę ostatnio edytowano 23/02/2023.

Costa Blanca Propiedades jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe:
Calle José Huertas Morion 4 5DE, 03180 Torrevieja
kurt@costablancapropiedades.com

 

Dane osobowe przetwarzane przez Costa Blanca Propiedades

Costa Blanca Propiedades przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług i/lub sam nam je przekazujesz. Poniżej znajduje się przegląd rodzajów przetwarzanych przez nas danych:

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Adres IP
 • Dane dotyczące lokalizacji, ograniczone do regionu użytkownika (np. kraju) do celów analitycznych
 • Dane dotyczące zachowania użytkownika na tej stronie
 • Przeglądarka internetowa i typ urządzenia

 

Specjalne i/lub poufne dane osobowe

Nasza witryna i/lub usługa nie ma na celu gromadzenia danych osób odwiedzających witrynę, które nie ukończyły 16 lat, chyba że mają one zgodę rodziców lub opiekunów. Nie możemy jednak zweryfikować, czy odwiedzający ma więcej niż 16 lat.

Dlatego radzimy rodzicom, aby byli zaangażowani w działania online swoich dzieci, aby uniknąć gromadzenia danych o dzieciach bez zgody rodziców.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Costa Blanca Propiedades przetwarza dane użytkownika w następujących celach:

 • Aby zadzwonić lub wysłać wiadomość e-mail, jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług.
 • Costa Blanca Propiedades analizuje zachowanie użytkownika na stronie internetowej w celu jej ulepszenia i dostosowania oferty produktów i usług do jego preferencji.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji

Costa Blanca Propiedades nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji w sprawach, które mogą (znacząco) wpływać na osoby fizyczne. Są to decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe, bez udziału ludzi.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Costa Blanca Propiedades nie przechowuje danych osobowych użytkownika dłużej niż jest to absolutnie konieczne do realizacji celów, dla których dane te są gromadzone. Stosujemy następujące okresy przechowywania dla następujących (kategorii) danych osobowych:

 • Dane przekazane za pośrednictwem formularzy kontaktowych: dane te są przechowywane przez czas nieokreślony, ponieważ są niezbędne do wewnętrznej rozliczalności naszych usług i umożliwiają nam świadczenie naszych usług.
 • Dane dostarczane za pośrednictwem plików cookie / do celów analitycznych: dane te są gromadzone anonimowo i przechowywane przez cały okres ważności pliku cookie. Dane analityczne (takie jak: Google Analytics) są przechowywane przez czas nieokreślony, ponieważ są wykorzystywane do porównań statystycznych / raportów w różnych okresach.

 

Udostępnianie danych stronom trzecim

Costa Blanca Propiedades udostępnia dane osobowe użytkownika wyłącznie Google Analytics. Zawarliśmy z tymi firmami umowę o przetwarzaniu danych, aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności danych.

 

Prawa dotyczące danych osobowych użytkownika

 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.
 • Ponadto użytkownik ma prawo wycofać swoją ewentualną zgodę na przetwarzanie danych lub sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych przez Costa Blanca Propiedades.
 • Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że użytkownik może zwrócić się do nas z prośbą o przesłanie danych osobowych, które przechowujemy na jego temat w pliku komputerowym, do niego lub innej organizacji wskazanej przez niego.
 • Użytkownik może przesłać wniosek o wgląd, poprawienie, usunięcie, przeniesienie swoich danych osobowych lub wniosek o cofnięcie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na adres kurt@costablancapropiedades.com. * Aby upewnić się, że wniosek o wgląd został złożony przez użytkownika, wraz z wnioskiem należy przesłać kopię dowodu tożsamości. W kopii tej należy zasłonić zdjęcie paszportowe, MRZ (strefa odczytu maszynowego, pasek cyfr na dole paszportu) i numer paszportu. Ma to na celu ochronę prywatności. Odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu czterech tygodni, i możemy skierować Cię do naszego kreatora stron internetowych.
 • Costa Blanca Propiedades pragnie również poinformować, że użytkownik ma możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego, Urzędu Danych Osobowych. Jest to możliwe za pośrednictwem następującego łącza: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

Jak chronimy dane użytkowników?

Costa Blanca Propiedades poważnie traktuje ochronę danych użytkownika i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji. Jeśli masz wrażenie, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją oznaki niewłaściwego wykorzystania, skontaktuj się z nami pod adresem kurt@costablancapropiedades.com.

 

Korekty

Jeśli treść niniejszej polityki ulegnie zmianie, dodatkowe informacje zostaną opublikowane tutaj.